9 Εισόδων

Οι Πολυδιακόπτες 9 εισόδων είναι κατάλληλοι για επεξεργασία και διανομή 2 δορυφορικών θέσεων (8 πολικότητες) και των επίγειων ραδιοτηλεοπτικών σημάτων σε πολλαπλούς χρήστες μέσω του ομοαξονικού δικτύου IRS.