Κεραίες Radio

Εξωτερικές κεραίες για λήψη αναλογικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών σημάτων. Πλήρως συναρμολογημένες και έτοιμες για άμεση εγκατάσταση σε σωλήνα ιστού.