Ενισχυτές

Οι ενισχυτές έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο τη διανομή των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σημάτων σε πολλαπλές θέσεις. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ενισχυτών, μερικοί έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν μόνο τα σήματα που λαμβάνει η κεραία και μερικοί για ενίσχυση των καλωδιακών τηλεοπτικών καναλιών (CATV). Ο ενισχυτής παρεμβάλλεται μεταξύ της κεραίας και του διαχωριστή. Ορισμένοι ενισχυτές έχουν κατασκευαστεί με ενσωματωμένους διαχωριστές και άλλοι με φίλτρα ζώνης ή φίλτρα καναλιών για την επιλογή και ισοστάθμιση των σημάτων.

[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]