Ενισχυτές Ιστού

Ο ενισχυτής ιστού είναι συνήθως εγκατεστημένος στον ιστό που κρατά την κεραία της τηλεόρασης σας. Η ιδέα είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά στην κεραία, ώστε να  λαμβάνει τόσο την καλύτερη ποιότητα όσο και την υψηλότερη ισχύ σήματος που μπορεί. Χρησιμοποιείται σε μικρές εγκαταστάσεις και συνήθως είναι εξοπλισμένος με εισόδους ζώνης (VHF/UHF) με ρυθμιζόμενη απολαβή. Τροφοδοτείται μέσω του ομοαξονικού καλωδίου από μονάδα τροφοδοσίας που είναι εγκατεστημένη στον εσωτερικό της οικίας.