Ενισχυτές

Ένας ενισχυτής Launch είναι ο πρώτος ενισχυτής σε μια εγκατάσταση με Πολυδιακόπτες, συνήθως κοντά στο LNB και το κάτοπτρο. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει το σήμα πριν τροφοδοτήσει μια εγκαταστάσεις με πολλαπλούς Πολυδιακόπτες. Χρησιμοποιώντας έναν ενισχυτή Line μπορείτε να αντισταθμίσει τις απώλειες του καλωδίου περαιτέρω κάτω από τις γραμμές κορμού του δορυφορικού συστήματος διανομής.

[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]