Γείωση

Γείωση | Ισοδυναμική Σύνδεση
Η ισοδυναμική σύνδεση απαιτείται πάντα για συστήματα επίγειας, καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης. Εξασφαλίζει ότι οι διαφορές δυναμικού μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων, άλλων αγώγιμων εξαρτημάτων και ηλεκτρικών συσκευών αποφεύγονται και ότι οι διαφορές τάσης μεταξύ των δύο άκρων του καλωδίου δεν προκαλούν επικίνδυνες τάσεις επαφής όταν αφαιρούνται τα ενεργά εξαρτήματα. Η εξισορρόπηση δυναμικού και η γείωση των καλωδίων κεραίας επιτυγχάνονται εύκολα με χρήση μπλοκ γείωσης.