Πολλαπλής Ζώνης

Οι ενισχυτές πολλαπλής ζώνης (multiband) προσφέρουν επιλεκτική ενίσχυση σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Αυτό επιτρέπει να συνδυάζουν σήματα που προέρχονται από επίγειες κεραίες σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων και διαφορετικές κατευθύνσεις σε ένα σήμα πολυπλεξίας, ώστε να αποφεύγουν να λαμβάνουν περιοχές συχνοτήτων που έχουν αποκλειστεί για δημόσια μετάδοση.