Ενημερώσεις Λογισμικού

Άμεση πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές αναβαθμίσεις των προϊόντων…


IKUSI®

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σελίδα των IKUSI headends, ώστε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία λήψης για τα κέντρα επεξεργασίας σημάτων.


LEMCO® 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σελίδα των LEMCO headends, ώστε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία λήψης για τα κέντρα επεξεργασίας σημάτων.


TRIAX® 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην σελίδα των TRIAX headends, ώστε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία λήψης για τα κέντρα επεξεργασίας σημάτων.


PROMAX®

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Promax, ώστε να βρείτε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία λήψης για τα όργανα μέτρησης.


SB SCANDINAVIA®

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για άμεση λήψη της τελευταίας αναβάθμισης του EasySplicer.