Τροφοδοτικά

Τα τροφοδοτικά είναι συσκευές για την εισαγωγή ισχύος DC μέσω ομοαξονικού καλωδίου, σε ενισχυτές ιστού.