Εταιρικό Προφίλ

Η Kosmosat εξειδικεύεται στη χονδρική διανομή εξοπλισμού για συστήματα DTH, IRS, MATV/SMATV, CATV και IPTV παρέχοντας όλα αυτά που χρειάζονται για λήψη, επεξεργασία και διανομή ραδιοτηλεοπτικών σημάτων σε ατομικές και συλλογικές εγκαταστάσεις όπως πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, σύνθετα δίκτυα κτλ.

Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει κάτοπτρα και παρελκόμενα, κεραίες και εξοπλισμό επίγειας λήψης, εξοπλισμό ενεργούς και παθητικής διανομής, κέντρα επεξεργασίας σημάτων, λύσεις οπτικών ινών, παρελκόμενα στήριξης, ομοαξονικά καλώδια, καλωδιώσεις ήχου και εικόνας, όργανα μέτρησης και ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων A/V οικιακής ψυχαγωγίας.

Τα προϊόντα που προσφέρουμε έχουν περάσει από διαδικασίες αυστηρού ποιοτικού ελέγχου και έχουν αποδειχθεί ανταγωνιστικά στην τιμή. Η γκάμα των προϊόντων μας είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες και αξιόπιστες στην αγορά.

Η Kosmosat είναι μια καλά χρηματοδοτούμενη και υγιής εταιρεία που εξακολουθεί να παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη από την ίδρυσή της έως σήμερα. Ο επαγγελματισμός και η αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη διοίκησή της έχει διασφαλίσει ότι η εταιρεία μας είναι σταθερή, αλλά παράλληλα ευέλικτη για τις απαιτούμενες αλλαγές, με στόχο πάντοτε τη σωστή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας.

Με έδρα το Παλαιό Φάληρο Αττικής, εξασφαλίζουμε την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας τόσο εντός του λεκανοπεδίου όσο και προς την περιφέρεια, μέσω πρακτορείων, παρέχοντας προς όλους μια γρήγορη και αξιόπιστη απάντηση.

"Θα εκτιμούσαμε να έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το εύρος των προϊόντων, των επαγγελματικών υπηρεσιών και της γνώσης μας στην επιχείρησή σας"

Αποστολή μας

Αποστολή μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πελατών μας και να υπερβούμε τις προσδοκίες τους, παρέχοντας τα υψηλότερα πρότυπα στην εξυπηρέτησή τους. Η γκάμα των προϊόντων υψηλής ποιότητας που προσφέρουμε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, διασφαλίζοντας έτσι τους στόχους μας αλλά πρωτίστως τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας.

Η επιχείρησή μας βασίζεται στην επικοινωνία, στην ομαδική εργασία, στην εμπιστοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό. Παρέχουμε στα στελέχη και στο προσωπικό μας συνεχή εκπαίδευση, παροχή κινήτρων και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Επιτυγχάνουμε παρέχοντας στήριξη στους πελάτες μας και μεταδίδοντας την γνώση και την εμπειρία μας.

Εμείς στην Kosmosat ενεργώντας με επαγγελματικό τρόπο, ανά πάσα στιγμή, δίκαια και έντιμα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε όσα υποσχόμαστε. Έτσι, οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις μας διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας ενημερώνονται σωστά από την εταιρία μας, που έχει πλέον καταλάβει μια σεβαστή και ηγετική θέση στο χώρο.