Διαμερίσματος

Ενισχυτές διαμερίσματος για επίγεια ραδιοτηλεοπτικά σήματα με ενσωματωμένο τροφοδοτικό. Ενισχύουν τα εισερχόμενα σήματα και διαθέτουν έλεγχο απολαβής. Περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες εξόδους για τη διανομή του σήματος σε πολλαπλές TVs.