Δικτύου

Καλώδια δικτύου CAT6 με 4 συνεστραμμένα ζεύγη που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων 1 Gigabit για τη μετάδοση του τηλεφώνου, διαδικτύου και σημάτων video/TV.