Κάτοπτρα

Ένα δορυφορικό κάτοπτρο είναι μια παραβολική κεραία σχεδιασμένη να λαμβάνει ή να μεταδίδει πληροφορίες από ραδιοκύματα προς ή από ένα δορυφόρο επικοινωνίας. Ο όρος συνηθέστερα σημαίνει ένα κάτοπτρο που χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές για να λαμβάνει μια εκπομπή δορυφορικής τηλεόρασης από έναν δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά.