Επέκτασης

Οι ενισχυτές επέκτασης ενισχύουν το πλήρες φάσμα του σήματος στα δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης για να αντισταθμίσουν τις εξασθενήσεις των παθητικών στοιχείων διανομής, όπως το καλώδιο, τα taps, τους διαχωριστές και τις πρίζες των συνδρομητών στο δίκτυο. Οι ενισχυτές είναι ειδικά σχεδιασμένοι για μετάδοση ενός μεγάλου αριθμού καναλιών RF με χαμηλή ενδοδιαμόρφωση και χαμηλή παραμόρφωση.