Μίκτες & Φίλτρα

Φίλτρα και Combiners για οποιαδήποτε εργασία

  • Ξεφορτωθείτε τις ενοχλητικές συχνότητες LTE – πριν αυτές ξεφορτωθούν το αγαπημένο σας πρόγραμμα 
  • Φίλτρα διέλευσης ζώνης – για την επιλογή της σωστής ομάδας συχνοτήτων 
  • Συνδυάστε π.χ. δορυφορική και επίγεια είσοδο σε μία έξοδο
  • Πλαστικό περίβλημα για τα φίλτρα ιστού – όπως στους ενισχυτές ιστού
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]