Καλώδια LAN

Καλώδια κατηγορίας 5e και 6 με 4 συνεστραμμένα ζεύγη που χρησιμοποιούνται σε δίκτυα επικοινωνίας δεδομένων για τη μετάδοση του τηλεφώνου, διαδικτύου και σημάτων video/TV.