Όργανα Μέτρησης

Οι παράμετροι των σημάτων, όπως η ένταση του πεδίου και τα επίπεδα εισόδου χρήσιμων αλλά και ανεπιθύμητων σημάτων, τα επίπεδα θορύβου και παρεμβολών, οι παράμετροι των ενισχυτών σε συνδυασμό με την αξιοπιστία των υπόλοιπων στοιχείων του δικτύου διανομής, καθώς και πολλές άλλες παράμετροι, επηρεάζουν την συνολική ποιότητα του συστήματος κεραίας. Η γνώση των παραμέτρων είναι η βάση για το βέλτιστο σχεδιασμό εγκαταστάσεων κεραίας.

Οι περισσότερες από αυτές μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας μετρητές στάθμης σήματος. Η διεξαγωγή τέτοιων μετρήσεων δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά ουσιαστικό στάδιο για τη σωστή σχεδίαση και σε επόμενο βήμα τον έλεγχο των εκτελούμενων εργασιών.

Οι μετρήσεις σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ορθότητα του σχεδιασμού και της εφαρμογής του, καθώς και να βρείτε γρήγορα τα σφάλματα που τυχόν προκύψουν.

Η Kosmosat προσφέρει μια πλήρη σειρά από όργανα και accessories για όλες τις μετρήσεις που χρειάζεται να γίνουν κατά τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των δικτύων σας.

[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]
[Συνδεθείτε για προβολή τιμών]