Τροφοδοτικά

Ένας προσαρμογέας AC/DC ή τροφοδοτικό plug-in, είναι μια ηλεκτρική συσκευή που λαμβάνει ισχύ εισόδου από ένα δίκτυο τροφοδοσίας AC και την μετατρέπει στην επιθυμητή τάση DC, για την τροφοδοσία του εξαρτήματος στο οποίο είναι συνδεδεμένο. Ένα τροφοδοτικό plug-in βρίσκεται έξω από την κύρια μονάδα, σε αντίθεση με ένα τροφοδοτικό υπολογιστή που είναι εσωτερικό.