Αποκωδικοποιητές

Οι αποκωδικοποιητές (set-top boxes) που διαθέτει η Kosmosat βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας και διατίθενται με διάφορες τεχνολογίες εισόδου (DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, IP) και τεχνολογίες CA που χρησιμοποιούνται ευρέως. Όλοι οι αποκωδικοποιητές χαρακτηρίζονται από χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εύχρηστα μενού έτσι ώστε να είναι εύκολη η λειτουργία τους για τον τελικό χρήστη.